Inloophuis de Eik

Direct na afloop van de Kerstworkshops, december verleden jaar, is er al een bedrag van € 1000,- toegezegd aan Inloophuis De Eik. Dit is in overeenstemming met de uitslag van de enquête die eerder gehouden werd en waaruit duidelijk naar voren kwam dat een meerderheid van de leden van Lekker Belangrijk vóór ondersteuning van lokale doelen is. De Eik voldoet volledig aan een dergelijke doelstelling: De Eik is namelijk een ontmoetingsplaats waar mensen die zelf of in hun naaste omgeving met kanker te maken hebben of hebben gehad, zonder afspraak terecht kunnen. Voor informatie, een praatje of een gesprek, of voor het ontmoeten van andere mensen die in dezelfde situatie terecht zijn gekomen.

Inmiddels kunnen we praten over een traditie wanneer het gaat over de resultaten van de Kerstworkshops. Want ieder jaar opnieuw blijkt het succes dat van voorgaande jaren weer te overstijgen.

Ook eind vorig jaar bleken de inspanningen van de vrijwilligers niet voor niets te zijn geweest: de opbrengst was wederom hoger dan het jaar ervoor.

Met de gigantische opbrengst van de workshops hield het verleden jaar nog niet op: het pand aan de Roostenlaan hoefde nog niet direct opgeleverd te worden en dat bood de gelegenheid voor een kleinschalige markt voor tweedehands spullen. En ook die werd weer een eclatant succes. Alle reden om Inloophuis De Eik nog € 500,- extra toe te bedelen.

Daarnaast is er nog 5 keer € 100,- overgemaakt ten name van de deelnemers aan de Hollandse Honderd.

Het restantbedrag wordt verdeeld over de TLB-deelnemers aan Alpe d’HuZes 2018.

http://www.inloophuis-de-eik.nl/

https://www.facebook.com/InloophuisDeEik/